Vattenprovtagning

Vattenanalys av brunnsvatten, enskilt avlopp och vatten till kommersiella anläggningar

Brunnsvatten

Du som har egen brunn är ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och därmed ansvarar för vattenkvaliteten. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet krävs regelbundna kontroller. Brukligt vid undersökning av brunnsvatten är att vattnet analyseras med avseende både på kemiskt och mikrobiologiskt innehåll.

Enskilt avlopp

Kontrollera och säkerställ att ditt enskilda avlopp fungerar med hjälp av våra skräddarsydda analyspaket. Det är du som är fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Vi hjälper dig med både mikrobiologiska och kemiska analyser för att säkerställa att ditt avlopp uppfyller kraven.

Kommersiell verksamhet

För dig som driver en kommersiell verksamhet som får sitt vatten från en egen brunn gäller andra krav! Den som har en egen brunn och använder vattnet från den egna brunnen i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter SLVFS 2001:30 istället för dom vanliga reglerna för egen brunn.

PFAS

PFAS - Föroreningar från brandskum i brunnsvatten

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda kemikalier som används i bland annat i brandskum. PFAS finns i miljön och har förorenat bland annat dricksvatten i egna brunnar i samband med släckningsarbeten eller brandövningar.

Inkluderar frakt och provtagningsmaterial

2945 ,-

Vattenkvalitet kan förändras med tiden av olika orsaker.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det.

Våra analyser hjälper dig och vi rekommenderar att du analyserar vattnet minst vart tredje år. Är man fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör man provta vattnet minst en gång per år. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

"Sällan har jag mött en så hög nivå på kundservice."

Servicen var professionell, personlig och något extra. Fredrik Johansson och hans medarbetare ansträngde sig till det yttersta att hjälpa oss i alla led. Rådgivning av vilket prov vi skulle köpa var bra. Ni ansträngde er och påskyndade testresultat och skickade resultaten digitalt vilket medförde att vi kunde använda vattentestet som ett villkor i köpekontraktet till vårt nya hus. Dessutom hade vi personlig kontakt och Fredrik erbjöd oss något särskilt extra när vi skulle lämna testresultatet så vi kunde nå deadline vilket annars inte hade varit möjligt. Tack för ni gjorde ett så bra jobb!

Översvämning

Översvämning - fullständig analys enligt Livsmedelsverkets rekommendationer

Har du egen brunn i ett översvämmat område bör du skicka in vattenprov för analys. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en översvämning. Har du egen brunn i ett område som översvämmas bör du koka vattnet. Du bör även fortsätta att koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över. Du bör även undersöka din brunn för att se om det har blivit några skador på den. Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du testa vattnet från din brunn efter en översvämning. Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två prover, ett efter översvämningen och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning. Rådgör med kommunens miljökontor.

Inkluderar frakt och provtagningsmaterial

2695 ,-

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel - analys av vanligt kommersiellt förekommande bekämpningsmedel

Som ett resultat av flitigt användande av bekämpningsmedel i svenskt jord- och skogsbruk samt inom trädgårsvård under dom sista 70 åren kan vi nu ibland se farliga nivåer av bekämpningsmedel i våra grundvatten. Bekämpningsmedel kan vara både biologiska och kemiska och bör överhuvudtaget inte förekomma i vatten avsett att drickas.

Inkluderar frakt och provtagningsmaterial

3550 ,-

Skogsbrand

Skogsbrand – fullständig analys enligt Livsmedelsverkets rekommendationer

Har du egen brunn i brandområdet bör du skicka in vattenprov för analys. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand. Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du testa vattnet från din brunn efter en skogsbrand. Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två prover, ett efter skogsbranden och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning. Rådgör med kommunens miljökontor.

Inkluderar frakt och provtagningsmaterial

3295 ,-

Enstaka analyser

Nedan kan du beställa önskad analys

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900