Trygga Hus - fullständig analys för dig som köper eller säljer en bostad
2290 kr

Om

Mikrolabs Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller en utökad mikrobiologisk normalkontroll samt ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly) och även en radonkontroll.

Detaljerad beskrivning

Inför försäljning eller i samband med köp av bostad med egen brunn bör man utföra en fullständig analys av vattnet. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister.

Mikrolabs Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller en mikrobiologisk kontroll samt ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly) och även en radonkontroll.

Paketets omfattning:

Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt

  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran

Radon

  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900