Dokument

Provtagningsinstruktioner

Provtagning av vatten från enskild brunn

Läs hela instruktionen för transport av prover till Mikrolab samt provtagningsinstruktionen innan du provtar.

Trygga Husaffären

Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp

Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Kemisk riskprofil för dricksvatten

Livsmedelsverkets rapport

Sedan några år tillbaka utför Sveriges Geologiska undersökning (SGU), tillsammans med andra myndigheter en kartläggning i Sverige av kemiska ämnen i framför allt enskilt dricksvatten, men också i något enstaka fall allmänt dricksvatten.

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Råd och tips för hälsosamt vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att se till att vattnet håller god kvalitet. Den här broschyren vänder sig till dig som tar dricksvatten från egen brunn. I broschyren får du råd om hur du underhåller och sköter din brunn, och hur du bedömer om det är dags att göra reparationer eller andra åtgärder.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900