Frågor och svar

Varför skall jag kontrollera mitt brunnsvatten?

1,2 miljoner personer i Sverige försörjs permanent med vatten från egen brunn och i genomsnitt så använder via cirka 200 Liter per person och dygn. Att kontrollera sitt vatten är helt enkelt ett sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker av det vatten ni får i er från er egna brunn. Vi dricker inte ett vatten som ser brunt ut och luktar illa är kanske naturligt, men en del av föroreningarna är av lömsk art ochvarken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan man blir sjuk eller märker problemen. Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Man tar helt enkelt prov på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av sitt vatten, vare sig akut eller av långvarig exponering.Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst 1 ggr per treårsperiod.

Hur ofta bör jag kontrollera mitt dricksvatten från egen brunn?

Den allmänna rekommendationen från Livsmedelsverket är att du som brunnsägare kontrollerar din brun minst vart tredje år. Har du småbarn - som ju är känsligare även för lägre halter av smittsamma/skadliga ämnen så rekommenderas du att kontrollera dricksvatten varje år. Kom ihåg att det är du som ägare av brunnen som svarar för vattnets kvalitet.

Vilken analys är bäst lämpad för mig?

Vi rekommenderar att du följer Livsmedelsverkets riktlinjer för kontroll av dricksvattnet från egen brunn. Detta gör du enklast genom att beställa något av våra Familjepaket för antingen borrad eller grävd brunn.

Enfamiljshus eller fritidshus med egen grävd brunn – Familjepaket för grävd brunn vart 3e år. Komplettera även med Mikrobiologisk normalkontroll 1ggr/år.

Enfamiljshus eller fritidshus med egen borrad brunn – Familjepaket för borrad brunn vart 3e år. Komplettera även med Mikrobiologisk normalkontroll 1ggr/år.

Småbarn i familjen eller vid tillökning - Familjepaket för borrad brunn varje år.

Vid förvärv av fastighet med egen brunn – Trygga Hus paketet, analysera samtliga komponenter innan köpet är genomfört.

Vid nyanläggning av Brunn - Trygga Hus paketet, analysera helst samtliga komponenter innan du börjar nyttja vattnet. Följ upp med Familjepaket för borrad brunn inom 1 år.

Om du har borrad eller grävd brunn får du lättast veta genom att vända dig till den som gjorde brunnen eller så finns det också angivet i papper som rör fastigheten. Ett annat alternativ är att undersöka saken via Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU. För äldre brunnar kan det dock vara svårt att avgöra och vi föreslår då att du väljer analysen för borrad brunn.

Hur tolkar jag mina resultat?

Efter analys så granskas proven och bedöms enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. På analysprotokollet framgår om vattnet är Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.

  • Tjänligt: Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.
  • Otjänligt: Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. Det vill säga ett Otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.
  • Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning, men det bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Det vill säga ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också "enbart" ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet. Vattnet ligger dock i riskzonen och kan indikera att förhållandena i brunnen håller på att ändras och att vattnet kan bli otjänligt. Barn och känsliga personer bör vara restriktiva med användandet av detta vatten.Tänk på bedömningen endast omfattar de ämnen som analyserats. För mer information läs vår broschyr om Tolkning av analysresultat – Brunnsvatten.

Min leverans har inte kommit fram, kan jag spåra den?

När vi skickade lådan så fick du ett mail samt ett sms med sändningsinformation. Under ”spåra paket” här i portalen kan du med hjälp av den informationen enkelt leta upp var ditt paket befinner sig.

Måste jag ta provet någon speciell tidpunkt?

Provet skall tas samma dag som du lämnar det till någon av våra service partners. Vattenprov skall tas och skickas på måndagar - onsdagar. Med i ditt provtagningskitt finns all information som du behöver för att kunna genomföra en lyckad provtagning. Hitta ditt närmaste inlämningsställe här i portalen. Var noga med att kontrollera sista inlämnings tid för att paketet skall gå iväg från inlämningsstället samma dag som du gjorde din provtagning. För att erhålla bästa analysresultat så rekommenderar Mikrolab att du tar själva provet så nära sista inlämningstid som möjligt.

Måste jag fylla i informationen på flaska och följesedel?

Det är viktigt att vi har all information kring ditt prov för att kunna utföra en bra analys och utfärda en fullständig rapport.Var noga med att fylla i fälten provkärlens etiketter:

  • Provtagningsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD (obligatorisk)
  • Provtagningstidpunkt: TT:MM (obligatorisk)
  • Temp vid provtagning (0C): (vattentemperaturen)
  • Provets märkning: (provplats)

Hur lång tid tar det innan jag får provsvar?

I regel tar provsvaret 5-10 arbetsdagar. Efter att analyserna är klara sammanställs rapport som sedan postas till din provtagningsadress.

Vad gör jag om mitt provsvar inte är bra?

Om problem med ditt dricksvatten upptäcks genom analysen så ska åtgärder vidtas. Anlita alltid utbildade fackmän med hög kompetens och lång erfarenhet för att lösa vattenreningsproblem. Du har också möjlighet att vända dig till ditt lokalamiljökontor i den kommun du bor för vidare stöd och råd.

Jag behöver komma i kontakt med er, hur gör jag?

Enklast är att kontakta oss via e-post till info@vattenprovtagning.se eller via kontaktformuläret här på vår hemsida.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900