Metallpaket
995 kr

Om

Många metaller förekommer naturligt i Sverige. Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser. Bly är en metallförorening som ofta förekommer i dricksvattnet, främst från blandare eller ledningar. Detta analyspaket innehåller ackrediterad analys av alla metaller enligt livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattensförsörjning.

Detaljerad beskrivning

Paketets omfattning:

  • Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran, Koppar.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900