Bekämpningsmedel - analys av vanligt kommersiellt förekommande bekämpningsmedel
3550 kr

Detaljerad beskrivning

Bekämpningsmedel - analys av vanligt kommersiellt förekommande bekämpningsmedel

Om man får sitt dricksvatten från egen brunn bör man analysera vattnet på förekomst av bekämpningsmedel. Grävda brunnar är i regel mer utsatta än borrade. Problemet med en grävd brunn är att sträckan vattnet infiltreras är kort och det gör att vattnet inte hinner renas tillräckligt innan det nåt grundvattenmagasinet. Även ytligt förorenat vatten kan tränga in genom ett trasigt brunnslock eller tränga in via betongringen eller stensättning och vidare in i brunnen via sprickor eller otätheter.

Vi har valt ut ett omfattande analyspaket för att täcka in de flesta kommersiella bekämpningsmedel som har använts och används idag.

 • atrazin
 • desetylatrazin
 • desisopropylatrazin
 • bentazon
 • BAM (2,6-diklorbensamid)
 • cyanazin
 • 2,4-DP (diklorprop)
 • bitertanol
 • boskalid
 • cyanazin
 • 2,4-D
 • 2,4-DP (diklorprop)
 • dimetoat
 • diuron
 • etofumesat
 • fluroxipyr
 • imidakloprid
 • isoproturon
 • klopyralid
 • kloridazon
 • kvinmerac
 • MCPA
 • MCPP (mekoprop-isomerer)
 • metalaxyl (isomerer)
 • metamitron
 • metazaklor
 • metribuzin
 • pirimikarb
 • propyzamid
 • terbutylazin
 • metsulfuron-metyl
 • sulfosulfuron
 • tifensulfuronmetyl
 • tribenuronmetyl
 • glyfosat
 • AMPA

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900