PFAS - Föroreningar från brandskum i brunnsvatten
2945 kr

Om

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda kemikalier som används i bland annat i brandskum. PFAS finns i miljön och har förorenat bland annat dricksvatten i egna brunnar i samband med släckningsarbeten eller brandövningar.

Detaljerad beskrivning

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS)

Du som tar ditt dricksvatten från en en egen brunn eller enskild dricksvatten-anläggning ansvarar själv för kvaliteten på dricksvattnet och för att hålla brunnen i bra skick. Eftersom perfluorerade alkylsyor (PFAA) kan innebära ökad risk på negativa hälsoeffekter är det viktigt att du kontrollerar att vattnet från din brunn inte har höga halter av ämnet. Kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, eller motsvarande kommunal förvaltning, för att ta reda på om du bor i ett område som kan vara förorenat av perfluorerade alkylsyror (PFAA).

Undersökning av dricksvattnet från den egna brunnen

Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkt kunna vara, påverkad av PFAA bör halterna i dricksvattnet undersökas. Vi har utformat ett provtagningspaket efter Livsmedelsverkets rekommendationer:

PFBA perfluorbutansyra

PFPeA perfluorpentansyra

PFHxA perfluorhexansyra

PFHpA perfluorheptansyra

PFOA perfluoroktansyra

PFNA perfluornonansyra

PFDA perfluordekansyra

PFUnDA perfluorundekansyra

PFDoDA perfluordodekansyra

PFBS perfluorbutansulfonat

PFHxS perfluorhexansulfonat

PFOS perfluoroktansulfonat

PFDS perfluordekansulfonat

PFOSA perfluoroktansulfonamid

FTS-6:2 fluortelomersulfonat

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900