Mikrobiologisk normalkontroll
795 kr

Om

Vi rekommenderar att du som har egen brunn gör en årlig mikrobiologisk kontroll av ditt dricksvatten. Vi kan då undersöka förekomsten av bl a e.coli, koliforma bakterier, långsamtväxande bakterier och mikroorganismer. Förhöjda halter indikerar att dricksvattnet är förorenat. Beroende på vilka bakterier som påvisas kan det tyda på att ytvatten läcker in och/eller påverkan av avlopp, gödsel eller liknande. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Är vattnet bedömt som otjänligt skall det inte utan föregående behandling användas till dryck och matlagning.

Detaljerad beskrivning

Vid mikrobiologisk undersökning av brunnsvatten analyseras följande parametrar:

  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900