Total alfa- och betaaktivitet
2795 kr

Om

Livsmedelsverket har uppdaterat dricksvattenföreskrifterna och ställt krav på kontroll av radioaktiva ämnen i dricksvatten. Ändringarna berör många dricksvattenproducenter och kommer att innebära krav på att undersöka nya radioaktiva ämnen i dricksvattnet som tillägg i den utvidgade undersökningen. Kravet gäller alla som tar sitt vatten från en grundvattentäkt, inklusive ytvattenpåverkat grundvatten eller om det finns en tritiumkälla som kan härledas ur mänskliga aktiviteter (antropogen tritiumkälla) eller källa till andra artificiella radionuklider inom tillrinningsområdet.

Detaljerad beskrivning

Paketets omfattning:

Total alfaaktivetet

Total betaaktivet

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900