Kontrollpaket – Enskilt avlopp
1225 kr

Om

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och har också ansvar för att kontrollera att inte för höga halter av föroreningar släpps ut från reningsanläggningen. Detta görs enklast via vårt kontrollpaket för enskilt avlopp. Paketet omfattar de kemiska och mikrobiologiska analyserna som vanligen behöver utföras på enskilda avlopp men det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala recipienterna är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut.

Detaljerad beskrivning

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: Syreförbrukande ämnen, BOD7
    • Närsalter: Totalt Fosfor, Totalt kväve
  • Mikrobiologiska analyser: Escherichia coli

Efter att du beställt paketet kan du komplettera kontrollpaketet för enskilt avlopp med pH samt kemisk syreförbrukning (CODcr) i varukorgen.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900