Egen brunn - kommersiell eller offentlig verksamhet Normalkontroll enligt SLVFS2001:30
1595 kr

Om

Den som har en egen brunn och använder vattnet från den egna brunnen i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter SLVFS 2001:30 istället för dom vanliga reglerna för egen brunn.

Detaljerad beskrivning

Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café, golfbanor
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor, campingar

Mikrolabs paket för normalkontroll enligt SLVFS 2001:30 omfattar livsmedelsverkets krav för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av din brunn.

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: Konduktivitet, pH, turbiditet, färg, lukt
    • Närsalter: Ammonium,
    • Metaller: Järn, Mangan
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Långsamväxande bakterier (7 dygn) Escherichia coli, Koliforma bakterier

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900